Minhaj-ul-Quran International Denmark (MQI DK) er et af de anerkendte muslimske trossamfund i Danmark. Alle vores imamer har officiel vielsesbemyndigelse fra Kirkeministeriet.

Følgende fremsendes til ansøgeren der ønskes vielse/nikah i Minhaj-ul-Quran International Denmark:

1) Det er et krav fra Kirkeministeriet at en af jer eller begge skal være medlem af det pågældende trossamfund, hvor I vies og I kan derfor søge om medlemskab af Minhaj-ul-Quran International Denmark inden selve vielsen: http://medlem.mqi.dk/

2) Når I vil giftes, skal I søge om det. Det gør I ved at udfylde en ægteskabserklæring fra den kommune, som I begge eller den ene af jer bor i: https://www.borger.dk/familie-og-boern/Aegteskab-og-parforhold/Naar-I-vil-giftes

3) Efter I har sendt en ægteskabserklæring, undersøger kommunen, om I opfylder betingelserne for at blive gift med hinanden. Kommunen udsteder derefter en prøvelsesattest. Når prøvelsesattesten er udstedt fra kommunen (kan tage op til 2 uger), aftales en tid til vielse hos en imam i MQI DK (kontakt via nikah@mqi.dk).
NB: Vi kan ikke foretaget vielse uden en prøvelsesattest.

4) En kopi af prøvelsesattesten mailes/fremsendes til nikah@mqi.dk. Endvidere oplyses navne på 2 vidner, der er tiltænkt at være til stede ved selve vielsen. Helst ét vidne fra hver side (1 fra brudens side og 1 fra brudgommens side).

5) Sted og tid for vielsen aftales nærmere – kan både foregå i selve moskéen men også et andet sted. Såfremt vielsen er tiltænkt et andet sted, aftales nærmere om transporten af imamen.

6) Ægteskabsbog dokumentet underskrives ved vielsen. Underskrift af brudeparret samt 2 vidner, som er oplyst tidligere (pkt. 4).

7) Gebyr for vielsen og medlemskabet af Minhaj-ul-Quran er 2.500 kr. som skal betales senest ved vielsen. Beløbet dækker administrationsudgifter indgår i moskéens driftsbudget og medlemsgebyret på 750 kr.

8) Imamen sørger for at fremsende ægteskabsbog dokumenterne til kommunen og modtager en vielsesattest efter ca. 2-3 uger.

9) Imamen ringer til kontaktpersonen og aftaler nærmere om hvornår vielsesattesten kan afhentes fra moskéen.

10) MQI DK tilbyder endvidere vejledning vedr. ægteskab i islam. Vejledningen kan foregå på urdu eller dansk af en imam/lærd. Det anbefales at denne samtale bliver afholdt før vielsen, hvor begge parter (gerne med deres relative/familie) deltager. Samtalen vil vare ca. 1 times tid og er uden yderligere omkostninger for parret.

Navneændring:
I kan tage hinandens mellem- og efternavne. I skal søge om navneændringen ved at bruge selvbetjeningen “Navneændring på bryllupsdagen” under hjemmesiden https://www.borger.dk/familie-og-boern/Aegteskab-og-parforhold/Naar-I-vil-giftes. Ansøgningen skal sendes senest 15 dage før datoen for vielsen. Det er gratis, hvis I ændrer navn senest tre måneder efter vielsen. I får automatisk tilsendt et nyt sundhedskort – tidligere kaldet sygesikringsbevis. Offentlige myndigheder, der trækker oplysninger fra CPR, fx SKAT, får automatisk besked om jeres navneændring.

Allerede viet i rådhuset:
Såfremt vielsen allerede er foregået i rådhuset (borgerlig vielse), og man stadig ønsker at det er en imam der udfører vielsen i henhold til muslimske regler, så er det også muligt.
Mail til nikah@mqi.dk, og der aftales nærmere om tid og evt. sted. Dokumentation for vielsen på rådhuset skal medbringes til den religiøse vielse. Der skal ikke at betales vielsesgebyr, men man er velkommen til at donere et beløb til moskéen.

Har man spørgsmål kan man altid skrive til nikah@mqi.dk eller ringe på 71 960 786.

Close Bitnami banner
Bitnami